[error-SH-searchBar()]
Aluminium

Aluminium

Aluminium

Het winnen van aluminium

Aluminium wordt in de natuur niet in zuivere vorm aangetroffen. De aardkorst bestaat echter wel voor 8,5 % uit verbindingen van aluminium met andere elementen. Hiermee is aluminium, na zuurstof en silicium, het derde element qua hoeveelheid op aarde.

Aluminium wordt ook wel het metaal van de toekomst genoemd. Aluminium wordt door de grote affiniteit met zuurstof en halogenen (jodium, chloor, broom) altijd in gebonden vorm aangetroffen; als oxide of als zout. Hoewel gebonden aluminium volop voor handen is, zijn de plaatsen waar winbare hoeveelheden aanwezig zijn minder talrijk. Voor een economische winning van aluminium dient de delfstof ten minste 25% aluminium te bevatten. De hoogste concentraties worden gevonden in de vorm van het erts bauxiet. Bauxiet wordt gevormd door chemische verwering van oppervlakte gesteente. Daardoor zijn aluminiumverbindingen neergeslagen en zijn andere elementen opgelost die door het oppervlaktewater worden afgevoerd. Dit proces vindt plaats in warme en vochtige gebieden aan de oppervlakte van de aardkorst. Bauxiet komt voornamelijk voor in Australië, Latijns Amerika en Zuid- Afrika, maar wordt ook gewonnen in de Balkan.

Eigenschappen 

Ter vermijding van corrosie van het aluminium dient direct contact met o.a. koper, lood, zink, staal, chemicaliën, plantvoeding e.d. voorkomen te worden. Dit kan bijvoorbeeld door het aluminium te scheiden met behulp van een beschermende folie.

De uitzettingscoëfficiënt van aluminium bedraagt 28,8. 10-6/ºC, hetgeen bij een temperatuurverschil van 50 ºC een lineaire uitzetting van ± 1 mm per meter profiel betekent. Bij montage aan de buitenzijde van een gebouw dient per zijde een speling van minimaal 3 mm in acht te worden genomen i.v.m. een grote lineaire uitzetting door bezonning of kleur van het aluminium. Aluminium profielen dienen in een droge ruimte opgeslagen en ondersteund te worden, teneinde ongewenste vervormingen en/of uiterlijke onvolkomenheden te voorkomen. 

Mechanisch
De geringe soortelijke dichtheid en het zilverachtige uiterlijk zijn opvallende eigenschappen van aluminium, evenals de grote corrosiebestendigheid. Door legeren, vervormen en warmtebehandeling kan de mechanische sterkte van het metaal verhoogd worden, waardoor relatief lichte en sterke constructies gerealiseerd kunnen worden. Aluminium heeft een hoog thermisch en elektrisch geleidingsvermogen, het is magnetisch neutraal, het reflectievermogen is groot. De bewerkbaarheid van aluminium is goed; dezelfde technieken kunnen worden gebruikt als voor staal. Daarnaast is er nog het extrusieproces voor het vervaardigen van aluminium profielen. Een kenmerk van aluminium is het behoud van de mechanische eigenschappen onder zeer lage temperaturen. Deze waarden gaan nauwelijks achteruit.

Buitenlaag
Zuiver aluminium heeft door de onmiddellijke vorming van een dunne gesloten oxidelaag, 0,01 groeiend tot 0,2 micron, een hoge corrosieweerstand. Noch het materiaal noch de corrosielaag is giftig, waardoor aluminium ook gebruikt kan worden in de voedingsmiddelenindustrie. Aluminium is een amphoteer: van het element bestaan zowel verbindingen met zure als met basische eigenschappen, zowel oxiden als hydroxiden, die zowel als zuur en als base kunnen optreden. Praktische betekent dit, dat aluminium aangetast kan worden door zowel een zure als basische belasting. Schoonmaakmiddelen dienen dan ook zo neutraal mogelijk te zijn.

Invloed op het milieu

Nederland behoort tot de dichtstbevolkte landen ter wereld; er is veel industrie en er wordt intensieve landbouw bedreven. Ook hebben we een grote zeekust en worden we omringd door verschillende industriegebieden. Luchtverontreiniging is daarvan het gevolg. Het is niet alleen de zure regen die verontreinigd is, maar ook het stof dat zich afzet op ramen, gevels en allerhande materialen die buiten worden toegepast, is agressief. Het bevat tal van verontreinigingen die ’s nachts wanneer er dauw is schadelijke oplossingen doet ontstaan. Klimatologische omstandigheden In Nederland kunnen de klimatologische omstandigheden van plaats tot plaats sterk verschillen.

De volgende activiteiten bepalen in grote mate het milieu en veroorzaken de volgende risicofactoren:

Omgevingsfactoren:

  • Tram of trein veroorzaken koperslijpsel(bovenleiding) en ijzerslijpsel (rails)
  • Auto’s veroorzaken uitlaatgassen dus roet (diesel), zwaveldioxide, stikstofoxide (benzine), vetaanslag (onverbrande uitlaatgassen) en remslijpsel (ijzerdeeltjes)
  • Luchtvaart zorgt voor verbrandingsgassen (roet, vetaanslag)
  • Zwembaden leveren chloor (chloriden)
  • Kustzout neerslag (chloride) in combinatie met de stralende werking van zand
  • Reinigingsmiddelen (chloor, zoutzuur, ammoniak, soda enz.)
  • Industrie stoot allerlei stoffen uit die schadelijk kunnen zijn voor aluminium (chemicaliën, rookgassen, ertsstoffen enz.)
  • Stedelijk gebied (uitstoot van verbrandingsgassen)
  • Bevuiling door dieren (uitwerpselen) 

Ecologisch verantwoord
Roval Aluminium let er in alle fasen van het productieproces op dat de gevolgen voor het milieu minimaal zijn. De verpakking van profielen en toebehoren gebeurt met materialen die niet schadelijk zijn voor het milieu in de vorm van polythyleenfilms. Polythyleen is recyclebaar en brandt met een hoge thermische waarde zonder dat er dioxine wordt uitgestoten. Om de uiteinden van de profielen op pallets te beschermen, wordt gerecycled karton gebruikt. Om de houten verpakkingskratten te sluiten, worden polyesterbanden gebruikt in plaats van metalen, omdat polyester recyclebaar is.

Giftige stoffen
Aluminium als bouwmateriaal is onbrandbaar, niet ontvlambaar en veroorzaakt geen rookgassen. Het verhoogt daarmee de brandveiligheid van de gebouwen en zijn bewoners. Ook bij reiniging komen er absoluut geen giftige stoffen vrij. 

Terug naar het overzicht »