[error-SH-searchBar()]
Product

Product

Product

Voordelen

Duurzame voordelen 
In vergelijking met andere bouwmaterialen heeft aluminium detaillering met de bouwproducten van Roval een aantal grote voordelen. Aluminium is onderhoudsarm. Anders is dit voor andere bouwmaterialen zoals hout, dat binnen de levenscyclus bijvoorbeeld meerdere malen overgeschilderd moet worden. Bovendien gaat aluminium langer mee; de vervangingssnelheid ligt beduidend lager. Ook wat betreft vormbaarheid scoort aluminium hoog op het gebied van duurzaamheid. Staal heeft veel meer lassamenstellingen nodig om een bepaalde detaillering te bereiken. Ook dit is van invloed op de CO2-uitstoot. Aluminium extrusieprofielen geven de ontwerper bovendien meer vormvrijheid, omdat Roval in de voorbewerking al voorzieningen kan treffen voor functies voor bijvoorbeeld montage (zoals boorgaten). Daarnaast levert Roval Aluminium gemoffeld en geanodiseerde aluminium detaillering. Zowel het moffelen (aanbrengen van een beschermende poedercoating in elke gewenst RAL-kleur) en het anodiseren (het via elektronische weg aanbrengen van een beschermende oxidelaag) komen de duurzaamheid ten goede. 

Tweede leven 

De recyclingwaarde van aluminiumschroot is gunstig. De prijs is interessant genoeg om productie- en sloopschroot te verzamelen en terug te brengen in de kringloop. Er zijn drie schrootstromen:

 • Productieschroot in de omvormfase tot profiel- en plaatmateriaal (gelegeerd bruut aluminium zonder verontreinigingen)
 • Bewerkingsschroot in de fase van materiaalbewerking tot en met gemonteerd product
 • Demontage- en sloopschroot in en aan het eind van de gebruiksfase (bijna altijd voorzien van een oppervlakteafwerking, veelal een moffellak)

Productie- en bewerkingsschroot wordt ook wel procesafval genoemd. Demontage- en sloopschroot heet recyclingschroot. Het schroot wordt gesorteerd aangeboden aan remelt- en recyclingbedrijven, of door deze bedrijven gesorteerd. Isolatoren en coatings worden vaak al bij de toeleveranciers verwijderd. Dit werkt puur volgens het marktmechanisme: voor “schoon” aluminium kan een hogere prijs bedongen worden. 

Recyclingproducten hebben in het algemeen minder toepassingsmogelijkheden dan primaire producten. Dit komt door de toename van legeringsbestanddelen in de smelt. Bij remeltbedrijven wordt schroot verwerkt tot een legeringsmateriaal waarmee het oorspronkelijke type product vervaardigd kan worden. Van gesorteerd aluminium profielschroot kunnen namelijk billets gegoten worden die eenzelfde kwaliteit hebben als primair aluminium. Bij dit type schrootverwerking gaat de toepasbaarheid van het materiaal er dus niet op achteruit. De regel geldt dat van een smeltmengsel de legeringsbestanddelen niet te verwijderen zijn, maar dat door toevoeging van legeringsbestanddelen en/of nieuw aluminium de legering aangepast wordt. Bij het remeltbedrijf wordt ca. 75% schroot vermengd met 25% nieuw aluminium; eventueel worden nog legeringsbestanddelen bijgevoegd om de gewenste legering te verkrijgen.

Alu-eco
Voor aluminium gevelprofielen is door de brancheverenigingen VMRG en VAS geregeld dat het schroot teruggebracht wordt in de keten door er nieuwe billets van te vervaardigen voor profielextrusie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen remeltaluminium en recycling-aluminium.

Het eerste type is een smelt uit een combinatie van gesorteerd aluminium schroot en primair aluminium. Afhankelijk van de zuiverheid van het schroot kan binnen het type legering (kneed- of gietlegering) dezelfde kwaliteit geleverd worden als van primair aluminium. Voor remelt-aluminium moet hoogwaardig schroot gebruikt worden: aluminium met een geringe hoeveelheid legeringsbestanddelen. Remelt-aluminium kan dus niet in alle legeringen worden geleverd. Recycling-aluminium is een smelt uit aluminium schroot met relatief veel legeringsbestanddelen, eventueel aangevuld met primair aluminium. Recycling-aluminium wordt voor minder hoogwaardige toepassingen benut.

Energievriendelijk bouwmateriaal
Het blijft een opgave om het energieverbruik voor de productie van primair aluminium te verlagen, waarbij de dodekop (Redmud) te benutten en verder gebruik te maken van milieuvriendelijke elektriciteitsopwekking (waterkracht). Het rendement van het recyclingproces kan nog verder worden verhoogd door het verminderen van inzamelings- en verwerkingsverliezen. Hierbij kan men denken aan het versnipperen van het profielschroot en het daarna scheiden van aluminium en isolatormateriaal. Isolatormateriaal bestaat vaak uit polyamide, dat ongeveer tweemaal zo duur is als aluminium en dus gescheiden meer waard is dan zijn verbrandingswaarde in de smeltoven.

Ontwikkelingen
De industrie besteedt veel aandacht aan een hogere efficiëntie van de productie van primair en secundair aluminium. Hierbij spelen de ecologische factoren – milieu en energie – een belangrijke rol. Andere onderzoeksinspanningen betreffen de ontwikkeling van legeringen met betere mechanische eigenschappen en met een hogere elasticiteit. 

Energievriendelijk bouwmateriaal.
Het blijft een opgave om het energieverbruik voor de productie van primair aluminium te verlagen, waarbij de dodekop (Redmud) te benutten en verder gebruik te maken van milieuvriendelijke elektriciteitsopwekking (waterkracht). Het rendement van het recyclingproces kan nog verder worden verhoogd door het verminderen van inzamelings- en verwerkingsverliezen. Hierbij kan men denken aan het versnipperen van het profielschroot en het daarna scheiden van aluminium en isolatormateriaal. Isolatormateriaal bestaat vaak uit polyamide, dat ongeveer tweemaal zo duur is als aluminium en dus gescheiden meer waard is dan zijn verbrandingswaarde in de smeltoven.
Ontwikkelingen
De industrie besteedt veel aandacht aan een hogere efficiëntie van de productie van primair en secundair aluminium. Hierbij spelen de ecologische factoren – milieu en energie – een belangrijke rol. Andere onderzoeksinspanningen betreffen de ontwikkeling van legeringen met betere mechanische eigenschappen en met een hogere elasticiteit. 

Uiterlijk behouden 

Het uiterlijk van aluminium gevelelementen kan door vervuiling en verwering aan glans en kleur verliezen. Door tijdige reiniging en conserverend onderhoud kan dit worden tegengegaan.

Reinigen
Aantasting van het oppervlak van aluminium kan veroorzaakt worden door inwerking van vuil. Reinigen van buitentoepassingen is één van de belangrijkste aspecten ter voorkoming van corrosie. Doordat vervuiling optreedt van buitenaf zullen we degevel moeten reinigen willen we de gevelelementen onderhouden en de levensduur verlengen. Voor binnentoepassingen is vaak weinig of vrijwel geen onderhoud door reinigen nodig.

Het resultaat van reinigen wordt bepaald door vier factoren:

 • De temperatuur waaronder de behandeling wordt uitgevoerd (temperatuur)
 • Het toegepaste reinigingsmiddel (reinigingsmiddel)
 • De tijdsduur van de behandeling (tijd)
 • De geleverde mechanische arbeid (arbeid)

Vermindert één van bovenstaande factoren dan zal een ander deze moeten compenseren. Daarnaast gebruiken we water niet alleen voor het reinigen maar ook voor het transport van losgemaakt vuil.

Reinigingsmethoden
Bij regelmatig reinigingsonderhoud (minimaal tweemaal per jaar bij gevels die beregend worden en in alle andere gevallen viermaal per jaar) aan glad afgewerkte aluminium gevelmaterialen, kan men in het algemeen van de volgende reinigingsmethode bij uitvoering van reinigingsonderhoud aan geveldelen uitgaan.

 • Afspoelen van los vuil. 
 • Inzetten met een daartoe geschikt reinigingsmiddel in de door de fabrikant/leverancier aanbevolenconcentratie. Dit kan gebeuren door spons, borstelof verneveling-apparatuur.
 • Na de nodige inwerktijd, de werking van het reinigingsmiddel mechanisch ondersteunen. Ditkan gebeuren door gebruik te maken van sponzen,witte pads (non woven nylon) of zachte borstels.
 • Afspoelen met ruim stromend water om zo de losgeweekte vervuiling en de residuen van hetreinigingsmiddel af te voeren.

Afhankelijk van degevelconstructie kan dit gebeuren met eenwaterslang met aangekoppelde autowasborstel ofmet water onder druk (30-60 bar) en een verhoogdetemperatuur (max 60 °C).

Opmerking: Hoge druk is af te raden bij gevels omdat dit schade kan veroorzaken.

Corrossie 

Voorkom vlekvorming en zorg voor een juiste opslag en verwerking
Het komt in een enkel geval voor dat we meldingen krijgen dat op onze geleverde aluminium dakranden plaatselijk vlekken als gevolg van corrosie te zien zijn. Niet fraai natuurlijk. Dit heeft vrijwel altijd te maken met onjuiste opslag van onze aluminium dakranden, muurafdekkappen of andere aluminium profielen op de bouwplaats of een onjuiste verwerking ervan. U kunt daar vrij eenvoudig wat aan doen. Hieronder leggen we uit wat corrosie van aluminium is, wat de voordelen zijn van corrosie én wat u kunt doen om vlekvorming als gevolg van corrosie te voorkomen.

Een van de verschillen tussen edelmetalen, zoals goud, zilver of platina en onedelmetalen, zoals ijzer en aluminium, is dat de eerste groep minder vatbaar is voor oxidatie dan de tweede groep. Bij aluminium hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. We spreken dan van corrosie. Dit is een natuurlijk chemische aantasting van aluminium door omgevingsinvloeden en in het bijzonder de aantasting door zogenaamde elektrochemische reacties. Zonder te diep op dit proces in te gaan, verandert het oppervlak van aluminium door corrosie in een metaaloxide. Dat is niet best, zou je denken.

Corrosie biedt een beschermlaag
Niets is minder waar. Er ontstaat hierdoor juist een stabieler oppervlak, dat als een beschermlaag fungeert. Deze laag voorkomt verdere corrosie van het aluminium. Corrosie treedt op als aluminium in aanraking komt met water en zuurstof. IJzer gaat hierdoor bijvoorbeeld roesten en koper slaat groen uit. Bij aluminium ontstaat er een oxidehuid, die – mits egaal en gesloten – ervoor zorgt dat het aluminium onder die laag niet verder corrodeert. Het aluminium kan hierdoor wit uitslaan. Dat wordt ook wel ‘witte roest’ genoemd, maar deze betiteling is veel te negatief, omdat er een laagje ontstaat dat juist beschermt. Dat bij roest niet het geval is. En hier hebben we dan direct een kwaliteit van aluminium te pakken: aluminium is corrosiebestendig.
Zorg voor de juiste opslag en voorkom vlekvorming

Maar let op! Als de corrosie gelijkmatig optreedt, is er weinig aan de hand. Worden bijvoorbeeld aluminium dakranden in de beschermfolie op het dak geleverd, dan raden we aan om de dakranden snel te monteren. Het beste is om de aluminium profielen vochtvrij te vervoeren en op te slaan. Aluminium is een goede warmtegeleider, het voelt vaak koud aan en trekt vocht aan, dat lokaal zijn weg weet te vinden onder de folie. Als er onvoldoende beluchting is tussen de profielen – en dus een gebrek aan verdamping – dan ontstaat er corrosie. Zit de folie nog om de profielen, dan zal die corrosie plaatselijk zijn. Er ontstaat dan ongewenste vlekvorming. Het beste is om de aluminium profielen – of dat nu dakranden zijn, waterslagen of muurafdekkappen – droog (binnen) te bewaren bij een constante temperatuur en bij voldoende beluchting en verwijder de folie voordat vlekvorming op kan treden. 

Spanningscorrosie
Aluminium is, zoals gezegd corrosiebestendig, maar niet bestand tegen spanningscorrosie, die voor scheuren kan zorgen. Dit ontstaat door vocht en te hoge temperaturen. Hoe kun je spanningscorrosie voorkomen? Mijd (te) hoge temperaturen. In Nederland is dat niet zo’n groot probleem; spanningscorrosie neemt al af bij 50 graden Celsius. Vermijd tijdens de montage zoveel mogelijk knippen, snijden of hameren en zorg ervoor dat de dakranden, waterslagen of muurkappen niet in aanraking komen met chloriden en nitraten. Last but not least: als het niet nodig is om op de bouwplaats aluminium profielen of hoekverbindingen aan elkaar te lassen, doe dat dan ook niet. Lasnaden en overgangen van dik naar dun of andersom kunnen spanningscorrosie in de hand werken. Vraag daarom naar onze hoogwaardige maatwerkoplossingen, zodat er op de bouwplaats zo weinig mogelijk bewerkingen hoeven plaats te vinden. Kortom, als u bovenstaande voorzorgsmaatregelen in acht neemt, dan kunnen u of uw klanten tot in lengte van dagen genieten van de esthetische kwaliteiten van onze aluminium bouwproducten.

Terug naar het overzicht »